: 2012


11-16-2011, 04:57 PM
2012 - -
♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉
​​​​​​​​
[ ] ʿ
!!:$

/ [ ]X_X
!!<3

[ ] ʿ
!!;

[ ] !!:$<3
. { / }
[ ] [


****************


​♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉
<3
<3 .♥.<3
<3۰∏۰<3
ﮙ ﮗ ..
ﮗ ..ڭ ﮗ ..
ﮘڭ ..
ﮗ ﮗ ..
<3<3********************


♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉
^^^
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ۆۈ .. 
<3.. Ґ .. 
<3.. ..
<3.. Ȑ
.​!!!PING .
*******************


♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉
​​​​​​​​​​ !:x

}~..
.(y)
>:/
{ }O
*******************


♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉
​​​​​ ט ʘ ..
ט ̷ ?!
/
<3 ..
( )
ڱ̷ !************************


​​​​​​​​​​​ . .
: /
: 3-|
: :>
: 3-|
: >:O
: ﻻ . .

( =)) )ٱﮱ

***************************


​​​​​​ܐ
ϐ ..>:/
/ Ϫ

.. ..
ܐ ϐ ..
ϐ {Ϫ

ʐ ʐ ϐ .. !!
ݐ !
Ϫ 3-|

ѐ Ȑ
ܐ...


.</3
*************************


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ @..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
@..♥​​​​​
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♥͡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
*********************


​​​​​​​♡̨̐ ♡̨̐ :$ <3

♡̨̐ ♡̨̐ ; <3

♡̨̐ ♡̨̐ (*) <3

♡̨̐ ♡̨̐ =-?<3

♡̨̐ ♡̨̐ۃ *...*<3

♡̨̐ ♡̨̐ ({})<3

♡̨̐ ♡̨̐ <3<3 <3

♡̨̐ ♡̨̐ =-c<3

♡̨̐ ♡̨̐ ۃ <3

11-16-2011, 07:48 PM
:3343_1170769791:


05-09-2015, 10:05 PM